Blog Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Blog Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Zo werkt het:

In deze federatie-blog krijg je op regelmatige basis nieuws en evenementen te lezen en te zien die proberen een duidelijk beeld te geven van waar we in de ParochieFederatie Blankenberge-Zuienkerke zo allemaal mee bezig zijn.

Inzegening nieuwe schoolgebouwen

Zeer ActueelPosted by Jozef Leterme Fri, October 13, 2017 23:03:45
Op vrijdag 13 oktober in de namiddag werden de nieuwe gebouwen van de Vrije Basisschool Sint-Pieter door deken Lieven Soetaert ingezegend.

Om 14.00 uur was dit in de campus Zuidlaan
en om 18.00 uur was dit in de campus Weststraat.

Voor deze gelegenheid was ook minister van onderwijs, mevr. Hilde Crevits in onze Blankenbergse scholen aanwezig.

NAAR DE FOTO'S

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post408

Dank na oogst

BerichtenPosted by Jozef Leterme Tue, October 10, 2017 20:24:26
Zondag 1 oktober was er in de Sint-Bavokerk van Houtave de jaarlijkse viering 'Dank na oogst'

Foto's kijken

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post407

Groot Missiefeest

Zeer ActueelPosted by Jozef Leterme Wed, September 27, 2017 18:16:34
Vanaf vrijdagavond 29 september met de starteucharistieviering om 18.30 u. voorgegaan door abt René Fobe,
tot en met zondagavond 1 oktober is er
groot missiefeest in de federatie Blankenberge-Zuienkerke.

Allen welkom in zaal Forum
Kerkstraat 66
Blankenberge

zie ook de missieblog

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post406

Boekentassenzegening

BerichtenPosted by Jozef Leterme Wed, September 27, 2017 18:10:04

Op zondag 17 september ging vicaris Koen Vanhoutte voor in de kerk van Sint-Michiel 'Zuienkerke) in een kindvriendelijke viering met zegening van de boekentassen.Het thema van de viering was: ‘We hebben een droom, we planten een
boom’. Het evangelieverhaal van het ‘mosterdzaadje’ stond hierin centraal. Hierin wordt het Rijk Gods vergeleken met een klein mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom.

Ook onze patroonheilige, de Aartsengel Michaël, werd even in de spotlight gezet. De kinderen hadden hun boekentassen bij, die gezegend werden.

Maar priester Koen zegende ook de kinderen één voor één, zodat ze met de zegen van de Heer, een goed schooljaar kunnen doormaken.

Op het einde kregen de kinderen mosterdzaadjes mee, om thuis uit te zaaien.

De kinderen, mama’s en papa’s en andere aanwezigen konden nog even napraten bij een drankje.  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post405

In Memoriam priester Frans

Archief 2017BPosted by Jozef Leterme Thu, July 20, 2017 09:40:14

Wij melden u het overlijden van priester Frans Bovée, 96 jaar.
Frans is zondagmorgen overleden in het Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt te Knokke-Heist, waar hij reeds enkele jaren verbleef en er zich thuis voelde.

Een bijzonder minzaam en genegen priester is ons voorgegaan naar Gods Vaderhuis.
Dat mogen we met zoveel woorden zeggen. Frans was vooral in Blankenberge voor velen een gekende en geliefde priester, volksmens en cultuurminnaar.

Hij genoot volop van iedere ontmoeting, waarin hij elke medemens op zijn eigen fijne wijze iets liet aanvoelen van die ‘grotere Liefde en Wijsheid’ die naar God verwijst.
Mogen we uw gebed van meeleven vragen om deze priester.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 22 juli 2017 om 10.30 uur
in de Sint-Rochuskerk van Blankenberge.

Priester Frans zag het levenslicht te Sint-Kruis op 31 augustus 1920,
en werd tot priester gewijd te Brugge op 15 juni 1946.
Hij was:
Leraar aan het College te Poperinge (1 september 1946)
Leraar-opvoeder aan het Instituut voor Doven en Blinden Spermalie te Brugge (18 april 1953).
Medepastoor in de Sint-Rochusparochie te Blankenberge (22 juli 1967 - 27 juni 1995)  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post404

TE DEUM

Archief 2017BPosted by Jozef Leterme Wed, July 12, 2017 10:56:45
VRIJDAG 21 JULI OM 11.00 u.

in de Sint-Rochuskerk

PLECHTIGE GEZONGEN TE DEUM


Het is een goede traditie dat de katholieke kerk in België een Te Deum organiseert op 21 juli, de nationale feestdag en nodigen daarop de lokale gezagsdragers en verantwoordelijken uit, alsook de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, militairen, politie, brandweer en uiteraard ook de gelovige gemeenschap.

Iedereen is er van harte welkom!

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post403

FIETSENZEGENING

Archief 2017BPosted by Jozef Leterme Fri, July 07, 2017 14:29:08
ZONDAG 9 JULI OM 09.30 UUR AAN DE SINT-ANTONIUSKERK
Het is een algoede gewoonte om met het zomerseizoen en de vele fietsgelegenheden ook de fietsen en de fietsers te zegenen opdat ze veilig en wel hun weg mogen banen in het steeds drukker wordende verkeer.

Het is een moment van besef hoe klein wij als mens staan en vragen om vertrouwen en goede moed voor wat we ondernemen. En wat we vooral samen ondernemen of op touw zetten. Het is een blijk van vertrouwen wederkerige liefde tot God. Het is de hand reiken aan vele medefietsers en mensen op onze levens- en fietstocht.

Deze fietsenzegening is er voor elke fietser met gelijk welk model van fiets!!

Wees niet bevreesd en kom af op zondag 9 juli om 09.30 uur
naar de plein voor de Sint-Antoniuskerk.

Iedereen Welkom!!

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post402
Next »