Blog Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Blog Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Zo werkt het:

In deze federatie-blog krijg je op regelmatige basis nieuws en evenementen te lezen en te zien die proberen een duidelijk beeld te geven van waar we in de ParochieFederatie Blankenberge-Zuienkerke zo allemaal mee bezig zijn.

ROEPINGENAVOND 2017

Archief 2017BPosted by Jozef Leterme Sat, April 22, 2017 11:00:27

Dinsdag 2 mei om 19.30 uur in de Kapel van de Karmel
Ieder jaar op de vierde paaszondag vieren wij Roepingenzondag. De dinsdag voor of na deze zondag hebben wij in het decanaat Blankenberge-Oostkust de jaarlijkse gebedsavond om roepingen. Sinds jaar en dag gaat deze zeer intense gebedsavond door in de kapel van het Karmelklooster. Op die wijze zijn de zusters van het slotklooster mee betrokken in deze zinvolle viering.

Het thema van deze gebedsviering: 'Roeping? Als je geloof verlangen wordt'
Met de werkgroep hebben we de aangeboden teksten, liederen en de uitwerking van het thema wat bijgeschaafd naar de haalbaar- en werkbaarheid op onze locatie. En zo kwamen we op die landkaart waar de man mee op weg is. Die landkaart is zijn reisgenoot. Het had evengoed een GPS kunnen zijn. Het komt er op neer dat wie gelooft nooit meer alleen onderweg is. Daarom de boventitel van dit artikel: 'Nooit meer zonder reisgenoot.' En dit verwijst dan weer naar een prachtig lied van Huub Oosterhuis dat in de viering als luisterlied klinkt tussen de lezingen.

Op weg zijnde met onze landkaart en onze GPS komen wij paus Fransiscus tegen die het heeft over drie werkwoorden die de dynamiek van het roepingenverhaal aangeven. Deze zijn: naar buiten gaan, zien, en roepen.

Het is ook niet zo dat roepingenpastoraal enkel en alleen er zou zijn voor priesters, diakens, kloosterlingen, of andere mensen werkzaam in het pastorale werkveld.
Pastoraal, het woord betekent herderen; en een herder die roept zijn schapen.

Naar buiten gaan
Eerst dient er inderdaad naar buiten gegaan worden. Er moet contact gelegd worden. Er is beweging nodig. Activiteit die mensen in staat stelt om moedig te zijn in het brengen, het verspreiden van een Blijde Boodschap. daarvoor zijn blije verkondigers nodig. De vreugde van het evangelie moet te zien, te beleven, te proeven zijn, te ervaren zijn.

Naar buiten gaan en zien
En hier komt een directe verwijzing naar het leven van Jezus. Hij had een bijzondere GPS voor dat zien. Wanneer Hij door de straten trok, hield Hij halt, zijn blik kruiste die van de ander. Hij was niet gehaast; en dat zorgde er voor dat zijn roepstem aantrekkelijk klonk en mensen fascineerde. En dan komt mijn eigen bedenking: 'Wanneer was ik laatst nog gefascineerd?'. Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik weet het niet. De snelheid van het leven eist onherroepelijk zijn tol.
Tijd voor verstilling.

Het evangelie leert ons echter dat roeping start met blikken van barmhartigheid. De tollenaar en zoveel andere hoofdrolspelers in het evangelie, al die mensen die zich vandaag gered weten door Gods barmhartigheid, ze liegen er niet om. Zijn blij dat ze gezien werden, door Jezus, door een apostel, door een eenvoudige dorpsherder, of misschien wel door u die dit nu leest.

Roepen
Dat is een speciaaltje. Roepen, is het typische werkwoord voor de christelijke roeping.
Jezus houdt geen lange redevoeringen in dit geval. Hij heeft géén enkel programma ontworpen dat aanzet tot roeping. Kort en krachtig: 'Volg Mij!'
Wie volgt, ontdekt de fascinatie van een nieuw doel in zijn of haar leven. Het oude doet er niet meer toe. Jezus laat mensen op weg gaan. Hij laat mensen opstaan uit een dodelijke standvastigheid om tot nieuw leven te komen.

Een nachtje slechte visvangst, een put met brakke water, een vastgelopen levensverhaal, Jezus keert ze om en roept je om het anders te gaan doen.
Gooi het over een andere boeg, leef van het water dat ik je geven zal …

Het is ons aller christelijk taak om anderen hun eigen roepingenverhaal te leren proeven, en te geloven in de eigen roeping.

Eén van de teksten in de roepingenavond spreekt van 'ik ben een zending'. Het deed mij even met het hoofd schudden, en afvragen is dit geen tikfout?
Neen, geen tikfout. En ik ben blij dat we daar wat gestruikeld, gebotst zijn, halt hebben gehouden en gezien hebben. De zin herkauwt.

Inderdaad, wij zijn zending; een zending die we dienen waar te maken en roeping mogelijk te maken.

Iedereen van harte welkom op de gebedswake om roepingen!!

Dinsdag 2 mei om 19.30 u.
Kapel van de Karmel
Koning Albert I-laan
Blankenberge

  • Comments(0)//blog.federatieblankenberge.be/#post387